Xestionando a construcción do HackLAB: equipo de traballo

19 marzo 2007

Reunión final na Sala de Xuntas do MARCO para concretar as liñas de traballo no HackLAB Escoitar.org do Espazo Anexo do Museo.

Preséntase o proxecto definitivo a levar a cabo durante os meses de marzo, abril e maio.

[baixar o proxecto en PDF]

PDF - 1.3 MB

Participan nesta reunión: (do proxecto escoitar.org)

Berio Molina, Carlos Suárez, Chiu Longina, Diego Fernández, Horacio González, Ignacio Pérez Jofre, Javier Buján, Virginia Prego, Juan-Gil López, Luis Bará Barbosa, Rafa Giménez, Ramona Rodríguez, Roberto Taboada, Julio Gómez e Marco Apenino.

(do MARCO) Agar Ledo (Xefa de Exposicións) Marta Viana (Xefa de prensa)