Xabier Viana dende Vigo

A Praza da Estrela é un espacio público multiusos que ofrece paisaxes sonoras moi diferentes segundo as horas do día.

Handy Recorder H-4 de Zoom