Tensando un Tear

Para que o tear funcione, cada certo tempo a tecelana ten que parar de tecer e apertar as telas para que non perda a tensión os fíos e sigan tecendo. Rinchar de muelles, pancas, ferros e madeiras cando se lle pide ao tear que aprese ben os fíos.

Gravado cunha TASCAM HD-P2 empregando un micro RODE-NT4