Tear tecendo liño – Toma 6

De lonxe o son do tear, misturase ca reverberación natural da sala onde se atopa, facendo que ningún dos sons que produce o tear destaque sobre os outros. Un tear tecendo, con todos os seus compoñentes soando en harmonía, tecendo o sinfonía do traballar artesan.

Gravado cunha TASCAM HD-P2 empregando un micro RODE-NT4