Tear tecendo liño – Toma 5

Toma na que se aprecia claramente o bulir traveso do ovillo que manexa a tecelana por baixo dos fíos que van nas guías do tear.

Gravado cunha TASCAM HD-P2 empregando un micro RODE-NT4