Sigueiro – Cruce principal

Serie Madrugando. Cruce de Sig�eiro. Nove da mañán. A actividade xa é frenetica a estas horas da mañán. Tráfico, tráfico,tráfico e maís trafico domina a paisaxe sonora desta vila na zona do cruce xa dende primeiras horas da maña.

Gravación realizada cos microfonos internos dunha videocamara domestica Panasonic NV-GS27. O formato de recollida foi miniDV co audio a 48.000 Hz e 16 bits en estereo. Transferiuse posteriormente de xeito dixital a un equipo Wintel para o seu postprocesado. Renderizouse a mp3 co lame empregando o preset