Shh dende Santiago

Parque Bonaval – paxaros e risas: Son de fondo de tráfico rodado,auga caendo abundantemente nas fontes e conversacións, en primeiro término o canto dos paxaros,risas femininas,maquinaria do aire acondicionado do CGAC…

Tascam HD-P2 + Rode NT-4