Río dos Gafos. Peirao das Corbaceiras. Pontevedra

Gravación realizada coa Asociación Vaipolorío do rio Gafos na zona do Peirao das Corbaceiras xusto na desembocadurana na ría de Pontevedra. Podese escoitar ademáis do río bastante tráfico.

HiMD SONY MZ-RH10+micrófonos Binaurales Soundman OKM