Quiroga – Rua principal – 02

Ambiente de domingo pola tarde na rúa principal de Quiroga.

Gravación realizada cunha videocamara MiniDV, transferida logo a un PC, editada e comprimida en mp3 a 192 Kbps