Outro folión de comida.

Escóitase unha densa masa de sons producido por uns 500 comensais que golpean as mesas, cubertos pratos, no fondo escóitase tamén unha corneta.

Tascam HD-P2 Rode NT-4