Outonarte – Mar nas rocas das amorosas

Nas Amorosas, en Adormideras, a mar entra con calma, con ondas que arrastran suavemente sobre a area, enchendo a paisaxe dun fluír de agudos que veñen e van ao ritmo da mar.

Gravado cunha gravadora TASCAM HD_P2 empregando un micro RODE NT-4

baixar
Licenza Creative Commons Recoñecemento 2.5