Os batáns do Mosquetin – Batán funcionando

Sonido emitido polo batán ao funcionar. O batan consiste nunhas mazas que o golpear na cuña producen unha vibración que fai que toda a madeira do aparato vibre. Os golpes son secos e de frecuencias graves-medias. Escoitase tamen a contratempo dos golpes dos mazos, o son da roda xirando e recollendo ao arrastrado os mazos para preparalos para o próximo golpe.

Gravación realizada fronte ao batán que funcionaba cunha TASCAM HD-P1 empregando un micro estereo marca RODE modelo NT-4