Melide – Interior igrexa do convento

Melide Interior igrexa do convento

Esta paisaxe sonorá está dominada polo silencio. Inclusive os sons proviñentes do exterior do templo parecen querer invadir unha paisaxe que non lles é propia. Silencio conbinado esporádicamente con algún son de interacción humana (portas, pasos…)

Gravada cunha Panasonic NV-GS27 dende o frontal do palco da igrexa un día de semana que non se misaba. A interacción humana que aparece recollida na gravación é a generada pola vixiante da igrexia no momento de pechar as portas de altares e sacristias. O run run de fondo de toda a gravación é o generado polo motor da cin ta da videocámara.

baixar