Melide – Interior da capela

Melide Interior da capela

Paisaxe sonorá dominada polo silencio. Dende o exterior penetran puntualmente sons producidos por actividade humana industrial. Aprécianse tamén pasos dalgún paseante no interior da capela.

Gravada cunha Panasonic NV-GS27 un día de semana que non se misaba. Desconocese si nalgunha ocasión está a se misar no interior desta capela. O run run de fondo de toda a gravación é o generado polo motor da cinta da videocámara.