Mazando no liño

O mazado do liño consiste en esmagar, cun mazo de madeira, o liño para que quede brando e poida ser traballado con facilidade. Na gravación apreciase claramente o golpear seco da madeira contra a pedra na que está o liño. A madeira produce un sonar seco poboado de medios, mentres que a pedra aporta harmónicos agudos que enriquecen o conxunto.O liño aporta un son como de arrastre, de corta intensidade, característico e que poboa, inda que con pouca intensidade, o espectro medio-agudo.

Gravado cunha TASCAM HD-P2 e un microfono RODE-NT4

O mazado do liño consiste en esmagar, cun mazo de madeira, o liño para que quede brando e poida ser traballado con facilidade. Na gravación apreciase claramente o golpear seco da madeira contra a pedra na que está o liño. A madeira produce un sonar seco poboado de medios, mentres que a pedra aporta harmónicos agudos que enriquecen o conxunto.O liño aporta un son como de arrastre, de corta intensidade, característico e que poboa, inda que con pouca intensidade, o espectro medio-agudo. Gravado cunha (…)