Fuco dende Santiago

No interior do claustro de Fonseca, colócase o gravador ó lado da estatua do centro, mirando cara a porta da entrada. Escóitanse ruidos e voces do personal de limpeza e do vixiante de seguridade. Está a punto de pechar.

Gravador ZOOM H2