Estrela dende Santiago

No principio da rúa das Hortas,fronte á igrexa de S.Fructuoso das Angustias, colócase o gravador cerca do chan e escóitanse pasar os coches pola rúa Carretas, que está enriba. ó final da gravación baixan algúns coches pola rúa Hortas, na que estamos. Búscase recoller o son que producen os coches ó pasar polo empedrado da rúa, que é de segmentos de pizarra colocados horizontalmente. Oense coches, pasos e voces .

Gravador ZOOM H2

baixar