Entroido multifónico

Nesta toma apréciase o sons de varios peliqueiros situados en varios puntos do espazo, entran saen creando un complexo tecido de repiques.

Tascam HD-P2 Rode NT-4