Entrevista e saída dos peliqueiros

Entrevista e saída dos peliqueiros da fronte da igrexa. Nesta toma escoitamos moitos cencerros que desprazan e entrelazan o seu son.

Tascam HD-P2 Rode NT-4