Coruña – Praza de Ourense – 02

Trafico un sabado pola tarde na praza de ourense. Trafico, trafico e maís trafico. Señais acusticas de control: semaforos, claxons… Tamen se escoita un poste horario mecánico…

Gavado cos microfonos internos dunha videocámara domestica miniDV. Transferido dixitalmente a unha estación de traballo tipo PC para a sua postproducción. Renderizado a mp3 a 196 kbps empregando o lame.

baixar