Coruña – Difuntos – San amaro – Nichos

Coruña Cementerio de San Amaro Dia de difuntos

Tranquilidade nas ringleiras laterais de nichos. Escóitase de fondo o run run da xente. Algún paxaro. Pasos. Algunha conversa…

Gravado cun ZOOM H2 empregando os micros traseiros en disposición de 120 grados e co control de ganáncia a alto.