Coruña – Canton Pequeno

Os cantóns parecen ser unha pequena isla sonora no medio do sonoro tráfico da zona do ensanche da coruña. séguese a percibir os sons do tráfico, pero dun xeito moito máis residual. Nembargantes a existencia deste tráfico residual parece espantar o resto do campo sonoro, que, cando menos no momento de realizar a gravación, está algo huerfano de contidos.

Gravado cos microfonos internos dunha videocamara miniDV. Transferido a unha estación tipo PC para a sua postproducción. Renderizando a mp3 co preset cd do lame.