Coruña – Alfonso Molina – Continente

Serie Madrugando. Está a amanecer. O tráfico na avenida de alfonso molína non é tan intenso como chega a ser a outras horas do día. Se escoitamos ben podemos distinguir aos paxaros saudando ó dia entre oleada e oleada de vehiculos. Sons da vida moderna nunha cidade que esperta

A Gravación foi realizada cos microfonos internos dunha videocamara doméstica Panasonic NV-GS27. O formato de recollida foi miniDV co audio a 48.000 Hz e 16 bits en estereo. Transferiuse posteriormente de xeito dixital a un equipo Wintel para o seu postprocesado. Renderizouse a mp3 co lame empregando o preset