Chantada – Nos soportales da vella Chantada

Nos soportales da vella Chantada

Dia de choiva no inverno de lugo. Non hai xente pola calle. Apenas circula algun coche. A auga non deixa de caer. A xente escapa do frio e da auga metida nalgunha tasca tomandolle un algo.

Presenta alguns problemas de vento, pois non se utilizaron papaventos dada a ferramenta empregada para a gravación. Rexistrouse en miniDV (48KHz., 16 bits, stereo) empregando os microfonos dunha videocámara caseira. Transferiuse dixitalmente a computadora onde foi post-producida (levemente). Codificouse en mp3 empregando o lame a 128 Kbps.

baixar