Chantada – Catro Camiños…

Catro camiños…

Cruce de vias. En todolos pobos hai un. Uns veñen dun lado e outros doutro. Hainos que van, hainos que veñen, pero ninguen queda. Cruce de camiños. Coches, coches, coches, coches e mais coches. Algun reloxo dando a hora. Xente que pasa apurada. Coches, coches e maís coches… E sempre en galicia: a chuvia. é unha noite de inverno e chove en chantada. Coches, coches, coches e maís coches…

Gravada cos micriofonos internos dunha videocamara domestica. Formato digital miniDV (48.000 Hz. 16 bits stereo). Transferido dixitalmente a unha computadora. Postproducido en soundforge. Convertido en mp3 usando o lame.

baixar