Cea – Praza do Concello

Cea Praza do concello.

Esta paisaxe sonora é un compendio de varios tipos de sons: eléctricos dunha máquina compresora de limpeza, de interacción humana con vellos falando, rapaces xogando…, os naturais do correr da fuente do centro da praza, e mecánicos do tráfico suave que as veces circula pola praza. Tamén os sons procedentes dalgún receptor de radio aparecen na paisaxe.

GRavado cunha videocámara miniDV PAnasonic dende as escaleiras da porta do concello.