Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Paisaxe sonora da Rúa dos Cesteiros. Golpes de madeira, tintíns de pratos, o repiqueteo dos transeúntes, voces, unha televisión que entona un inesgotable discurso…

Tascam HD-P2 Rode NT-4