Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Rua dos Cesteiros recostrución virtual. Fai corenta anos máis de vinte cesteiros traballaban nesta rúa. Esta é unha reconstrución virtual da paisaxe sonora desta rúa con tres deles traballando. Paisaxe sonora da Rúa dos Cesteiros, compradores, transeúntes camiñando. Aínda que se atendemos ben podemos escoitar sons que non pertencían a esta rúa fai corenta anos, entón o son dos tres cesteiros que traballan nesta paisaxe sonora poderíanse interpretar como os sons dos pantasmas deses traballadores do vimbio.

Tascam HD-P2 Rode NT-4

baixar