Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Traballo de Antonio Suárez último Cesteiro de Vigo. Toma do traballo de Antonio Suárez a partir da fronte. Nesta toma apréciase a gran riqueza tímbrica do son que produce o entretexer do vimbio, a diferenza da toma anterior, nesta toma os diferentes sons atópanse máis centrados.

Tascam HD-P2 Rode NT-4