Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Obradoiro de Cestaría de Antonio Suárez 3. No centro de artesanía tradicional de Vigo, moitos sons quedan por descubrir a quen escoite estas gravacións, pero sobre todo é oportuno destacar o rico diálogo estereofónico dos sons no espazo.

Tascam HD-P2 Rode NT-4

baixar