Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Obradoiro de Cestaría de Antonio Suárez 2. No centro de artesanía tradicional de Vigo, pódese apreciar unha enorme diversidade de sons producidos neste traballo. Manoxos de fibras agrupadas e caendo, cortes de coitelo, moscas voando, madeiras resoando, preguntas ao recompilador, gruñidos do vimbio cando é estirado, etc.

Tascam HD-P2 Rode NT-4

baixar