Carlos Suárez dende Vigo

Vigo – Obradoiro de Cestaría de Antonio Suárez. No centro de artesanía tradicional de Vigo. Nesta serie de gravacións pódese apreciar unha enorme diversidade de sons producidos neste traballo. Ferramentas caendo, ruxidos, martilleos, etc.

Tascam HD-P2 Rode NT-4