Carlos Suárez dende Vigo

Insecto dá baixada do cemiterio. Esta gravación corresponde a un insecto que canta só, podemos escoitar claramente o seu código acústico que varía a súa velocidade segundo a temperatura ambiental e os sons da súa contorna, notamos por exemplo como cala cando pasa un coche ao seu carón.

Micrófono stereo Sony EMC-MS957 Grabador Edirol R-09