Carlos Suárez dende Vigo

Coro de Insectos na rúa do Carmen. Nesta paisaxe sonora escoitamos a mesma especie de insecto que no exemplo anterior, pero nesta ocasión un gran número de insectos conforma unha banda tímbrica continua que desdibuxa o código rítmico que apreciamos só no insecto.

Micrófono stereo Sony EMC-MS957 Grabador Edirol R-09