Carlos Suárez dende Terra de Celanova

Esta paisaxe corresponde a un campo regado por un regatiño, nel pódense escoitar varias especies de insectos, en primeiro termo un coro de grilos pronuncian: di didi dididi di….. , por debaixo deles soa unha especie de grilo sonaxeiro: tiritiritiritiritiritir…, as moscas pasan nñiiiiiiiii. . . e os paxaros cantan sobre eles. A douscentos metros un campo cheo de herba seca, contén insectos totalmente distintos.

Esta paisaxe corresponde a un campo regado por un regatiño, nel pódense escoitar varias especies de insectos, en primeiro termo un coro de grilos pronuncian: di didi dididi di….. , por debaixo deles soa unha especie de grilo sonaxeiro: tiritiritiritiritiritir…, as moscas pasan nñiiiiiiiii. . . e os paxaros cantan sobre eles. A douscentos metros un campo cheo de herba seca, contén insectos totalmente (…)
baixar