Carlos Suárez dende Pontevedra

Ponte dos tirantes.

Nesta gravación escoitamos o son que producen os cables que forman os tirantes da ponte ao entrechocar cando son axitados polo vento.

Micrófono edirol Grabador Edirol R-09