Carlos Suárez dende O Carballiño

Oseiras – Vacas pastando

Paisaxe sonora dun campo próximo ao mosteiro, onde poden apreciarse varias especies de insectos, unhas 25 vacas mordendo a herba e rumiando, notamos claramente que unha delas leva un cencerro e vaise movendo no espazo fronte ao micrófono.

Tascam HD-P2 Rode NT-4