Carlos Suárez dende O Carballiño

Oseiras – Oficio de vísperas dentro da entrada do claustro dos monxes ó coro alto. Esta paisaxe sonora corresponde ao corredor alto do claustro, que é atravesado polos monxes que entran ó coro alto para cantar o oficio de Visperas.

Tascam HD-P2 Rode NT-4