Carlos Suárez dende O Carballiño

Oseiras – Praza Fronte do mosteiro

A xente vai cara a misa, escóitanse pasos entre o silencio, un coche cruza e unha campá de bronce que chama é continuada polas campás que soan nos altofalantes. Aquí apréciase claramente a diferenza tímbrica entre unhas e outras. Unha imaxe de orellas grandes de San Benito é unha representación da importancia que tenia escóita na filosofia deste santo.

Tascam HD-P2 Rode NT-4