Carlos Suárez dende O Carballiño

Oseiras – Oficio de últimas dende ou centro dá igrexa.

Este é o último oficio do día e conclúe co canto de salve, neste caso a gravación foi feita desde a parte inferior da igrexa cara ao coro alto. A voz dos monxes reverbera no templo e cando termina o seu canto soa unha campá que neste casos e de bronce, ao terminar estes repiques o abade fai un toque na madeira do coro e o oficio termina.

Tascam HD-P2 Rode NT-4