Carlos Suárez dende O Carballiño

Oseiras – Patio do claustro dous medallones.

O mosteiro posúe tres claustros cadrados, cada un cunha fonte, esta gravación corresponde ao máis pequeno, nesta serie de gravacións dos claustros notaremos como a reverberación da auga cambia segundo as dimensións e a forma como cae nas fontes.

Tascam HD-P2 Rode NT-4