paxaros e bichos nunha arboreda de Xuño

Gravación de paxaros e bichos nunha arboreda na localidade de Xuño. De vez en cando pódese oir un galo. De fondo óese o mar, a pesar de que estabamos a uns vinte kilómetros da costa.

un minidisc e un mircrófono estéreo.