Batan de Sta. Maria de Mezonzo – Arranque

Perezoso, perezoso, como querendo demostrar que o seu corpo non se pon en marcha tan facilmente, o batán arranca e comeza o seu rítmico golpeo. No arranque as madeiras chirran, provocando agudos que parecen informar de que a madeira vai ceder ante o poder das forzas que a que a someten, pero finalmente ponse en marcha, con golpes secos que retumban en todo o seu mecanismo… de fondo a auga do rio, sempre, imperterrita.

Gravado cun TASCAM HD-P2 empregando un micro RODE NT-4