Batan de Sta. Maria de Mezonzo – Amarrando o Batán

Amarrando o batán. Tras a parada do batán,a maquinaria non pode quedar solta e hai que amarrala, para que, accidentalmente, no se dispare sola. O batán parece non quererse deixar amarrar, e chirra como queixandose de que non lle deixen moverse libremente. Pequenos chillos enchidos de graves melancólicos de madeira vella, que case parecen lágrimas de recordos doutros tempos cando traballaba a diario…

Gravada cunha TASCAM HD-P2 e un micro RODE NT-4