Alto de Maceiras

Alto de Maceiras

Dende que a autopista é gratis, pola vella nacional xa non pasa nadie. Postos na estrada, ao lado dun, outrora populado, bar de comidas, podemos escoitar os sons propios da natureza sen apenas tráfico de coches.

Gravado cunha videocámara Panasonic NV-GS27.