Showcase Alg-a en el HackLAB Escoitar.org

28 abril 2007

SHOWCASE Alg-a [conciertos IGMIG + Anna Moviek & Rafael Xaneiro]

Este viernes 27 de abril, continuando con el programa de actividades del proyecto del Audio HackLAB ESCOITAR.ORG en el Espazo Anexo del MARCO, se ha ofrecido un Showcase del colectivo Alg-a, con un doble concierto de IGMIG y Anna Moviek & Rafael Xaneiro, dos proyectos sonoros que tienen en común la experimentación con el sonido como vía de trabajo.

INFO (en galego)

¿Que é alg-a?

Alg-a é uha [*comunidade*] de arte e acción [*libre.*], é tamén unha Asociación Cultural.

Naceu por unha necesidade de crear unha comunidade virtual que permitise o contacto entre os seus membros (a través de rede). Alg-a non é un medio de información, aínda que incorpora unha estructura de axencia de novas, tampouco é algo que emite para que alguén o reciba, senón que é algo que emite e recibe ó mesmo tempo e muta dependendo de quen se relacione con ela. O nome de alg-a, fai referencia ó contexto no que naceu a comunidade, e ó contexto no que habita. A toda unha masa de vida que existe baixo a superficie visible.

Os campos de acción desta comunidade son o laboratorio alg-a, un lugar onde levan a cabo diversas actividades como obradoiros, actuacións, estudos para creadores, intercambios, mediateca e convivencia, o netlabel ou a galería alg-a, dous espazos de publicación de traballos sonoros e visuais na rede, baixo licencias libres que permiten a súa distribución e copia, os textos alg-a, unha mediateca na rede, onde recopilan textos (entrevistas, pensamento, poemas, etc…) de xente ligada a alg-a ou de referencia e de interés comunitario e os artistas alg-a, unha base de datos dos artistas ligados ó proxecto alg-a.

+Info: www.alg-a.org

OS CONCERTOS NO AUDIO HACKLAB DO MARCO

19.00h, IGMIG

Matrimonio artístico entre ig e mig. Naceron nun tempo e nun espacio indeterminados entre milnovecentos e pico e dous mil non sei cantos, entre Souto Xusto e Arcade. A violencia dos primeiros ensaios nunha sombria adega abandoada rompeuse nunha gratitude cara o mundo e decidiron agasallarle sons ás obras das rúas e os almacéns de tubos.Mais adiante aniquilaron ós seus instrumentos convencionais e hoxe en dia sobreviven como prolongación de aparatos con sensores e microfonos para poder berrarlle mais alto ó mundo.

Nesta ocasión, coa única axuda de dous microfonos, IGMIG farán unha viaxe sonora intentando arrincar os sons ocultos que se poidan agochar entre as paredes do museo.

20.00h, Anna Moviek & Rafael Xaneiro

Con diferentes referencias e traxectorias individuais, Rafael Xaneiro, Pop e Ana Move converxen na experimentación sonora a través do Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro (TPS), entidade que no decorrer dos catro últimos anos vén desenvolvendo un labor catalizador de esforzos múltiples en torno á improvisación como forma de arte, e en consecuencia dos cales xurdiron eventos periódicos como as Sesións Vibracionais na Sala Nasa (Compostela) ou experiencias integradoras como a Orquestra de Improvisación Libre, lugares pouco comúns na expresión musical do país aínda que cada vez máis frecuentes.

Nesta ocasión a clave vén propiciada pola combinación dos tres músicos nunha construcción que mestura a rica sonoridade natural dunha variada gama de instrumentos acústicos coas posibilidades de expansión-recreación que a tecnoloxía electrónica proporciona, pois é só a través desas fontes naturais orixinarias que o computador se alimenta para constituírense nun instrumento máis. Pop/María Move (Anna Moviek) e Rafael Xaneiro poñen deste xeito as bases para un xogo de improvisación vibracional no que tanto as partes como o todo son absolutamente irrepetíbeis.

VIDEOS