Serradores de Aire da Fonsagrada

24 julio 2006

Esta entrevista foi gravada na Fonsagrada, en setembro do 2004, logo dunha demostración que tivo lugar na vila sobre a Serra de Aire na comarca.

Foi feita por Xoan Xosé Molina Vázquez para o Museo da Fonsagrada, na parte alta da alameda.

Nela interviron os serradores Antonio Fernández da casa de «Louzao» de Teixeira dos Baos, Atilano Fernández da casa de «Queitanín» de Vilardíaz, Braulio Bermúdez da casa da «Graña» en Armilda, Nemesio Fernández da casa «do Caseiro» en Teixeira dos Baos e Xulio Fernández da casa de «Acó do campo» en Monteseiro.

ESCOITAR AS ENTREVISTAS

Primeira parte :

Segunda parte :

REXISTROS FOTOGRÁFICOS DA ENTREVISTA