Series de Fotos : Seminario sobre a escoita. Fac. Arquitectura (A Coruña)

10 enero 2009

.