plugin.xml

11 abril 2008

Mediante os pipelines deste xml se introducen controis, botóns e menus na parte privada.

 

ajouter_boutons
ajouterBoutons
gis_pipeline.php

inclure: indica o documento no que se atopa a función que crea o elemento indicado.

action: é o nome da funcion executada para crear dito elemento.

nom: indica o tipo de elemento introducido na parte privada.