parte_privada.php

11 abril 2008

Este é o documento encargado de xestionar e procesar os formularios da parte privada que permiten introducir coordenadas nos artigos e nas palabras clave. Nel se atopan dúas funcións que procesan ditos formularios e devolven o código HTML dos mesmos. A maioria dos elemetos que introduce o plugin na parte privada se atopán neste documento, escepto o panel de configuración do plugin que se atopa en gis_config.php e geomap_config.php / openlayer_config.php.

 
gis_cambiar_coord($id_article) {
...
}

Esta función se encarga de crear e procesar o formulario para asociar unhas coordenadas aos artigos. Para insertar o mapa de previsualización do marcador asociado ao artigo no formulario utiliza a función append_view_map que carga mediante charger_fonction de geomap_append_view_map.php o openlayer_append_view_map.php

 
$gis_append_view_map = charger_fonction($GLOBALS['meta']['gis_geomap'].'_append_view_map','inc');
$gis_append_view_map('viewMap',$glat,$glonx,null,array(array('lonx'=>$glonx,'lat'=>$glat)),$gicon);
}

Para insertar o mapa do formulario utiliza a función append_clicable_map que carga mediante charger_fonction de geomap_append_clicable_map.php o openlayer_append_clicable_map.php

 
$gis_append_clicable_map = charger_fonction($GLOBALS['meta']['gis_geomap'].'_append_clicable_map','inc');
$gis_append_clicable_map('formMap', $glat, $glonx, NULL, $row?true:false);
 
gis_mots($id_mot) {
...
}

Esta función se encarga de crear e procesar o formulario para asociar unhas coordenadas ás palabras clave.